ZK 032024_02

Źródła Karmelitańskie 03/2024

Spis treści:

DUCHOWOŚĆ KARMELITAŃSKA

Danuta Piekarz
– Królewna i jej król…str. 4

Wiesław Strzelecki OCarm
– „Mała droga dziecięctwa duchowego” św. Teresy
od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza…str. 7

Mieczysław Gogacz
– Aktualność św. Teresy od Dzieciątka Jezus –
duchowe przesłanie dla dzisiejszych czasów…str. 10

Redakcja
– Najważniejsze wydarzenia z życia św. Teresy…str. 15

Patrick Mullins OCarm
– Kuszenie św. Teresy z Lisieux…str. 16

Jerzy Skawroń OCarm
– Św. Teresa z Lisieux – najznakomitsza córka
św. Jana od Krzyża…str. 19

Mirosław Sokoliński OCarm
– Rola Eucharystii w życiu św. Teresy i każdego z nas…str. 23

Tadeusz Popiela OCarm
– Duchowi Bracia Misjonarze św. Teresy…str. 26

Szymon Sulecki
– Ołtarz św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Krakowie na Piasku…str. 28

Z NAUCZANIA KOSCIOŁA

Mariusz Placek OCarm
– Prezentacja Adhortacji Apostolskiej papieża Franciszka Cèst la Confiance, O ufności
w miłosierną miłość Boga, z okazji 150 rocznicy urodzin i 100-lecie beatyfikacji św. Teresy
od Dzieciątka Jezus…str. 30

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Andrzej Gierczak OCarm, Mariusz Placek OCarm,
Karol Amroż OCarm
– Z życia prowincji – Holandia, Irlandia…str. 33

Mirosław Sokoliński OCarm
– Cel i znaczenie XVI Zgromadzenia Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu:
komunia, uczestnictwo, misja”…str. 36

Tags: No tags

Comments are closed.