Ostatki

a3876We wtorek 12 lutego 2013 r. w piwnicach naszego klasztoru odbyła się zabawa ostatkowa dla dzieci i młodzieży. Wielu różnym tańcom i pląsom towarzyszyła radosna atmosfera. Za dobrą zabawę i za przygotowanie świetlicy serdecznie dziękujemy.
Teraz nadszedł już czas umartwień i przeżywania Wielkiego Postu.

Dodaj komentarz