Zmiana Tajemnic Różańcowych

Róże żeńskie – Pierwsza niedziela miesiąca po Mszy             o godz. 8.00

Róże Męskie – Druga niedziela miesiąca po Mszy                   o godz. 8.00

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Styczeń

INTENCJA OGÓLNA
Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.

INTENCJA MISYJNA
Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

Luty

INTENCJA OGÓLNA
Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.

INTENCJA MISYJNA
Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

Marzec

INTENCJA OGÓLNA
Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka.

INTENCJA MISYJNA
Aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.

Kwiecień

INTENCJA OGÓLNA
Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.

INTENCJA MISYJNA
Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.

Maj

INTENCJA OGÓLNA
Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.

INTENCJA MISYJNA
Aby wstawiennictwo Maryi pomagało  chrześcijanom  żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.

Czerwiec

INTENCJA OGÓLNA
Aby migranci i uchodźcy spotykali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.

INTENCJA MISYJNA
Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pragnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Lipiec

INTENCJA OGÓLNA
Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wysoka forma miłosierdzia.

INTENCJA MISYJNA
Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecznych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie.

Sierpień

INTENCJA OGÓLNA
Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.

INTENCJA MISYJNA
Abyśmy, wychodząc poza siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.

Wrzesień

INTENCJA OGÓLNA
Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.

INTENCJA MISYJNA
Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą.

Październik

INTENCJA OGÓLNA
Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.

INTENCJA MISYJNA
Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na  nią czekają.

Listopad

INTENCJA OGÓLNA
Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.

INTENCJA MISYJNA
Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.

Grudzień

INTENCJA OGÓLNA
Abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.

INTENCJA MISYJNA
Aby rodziny, w szczególny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzinach Jezusa znak niezawodnej nadziei.