Boże Ciało 2019

Boże Ciało to święto, które upamiętnia Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Jak to się stało, że doszło do jego ustanowienia?

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to święto ruchome. Obchodzimy je co roku, dokładnie 60 dni po Wielkanocy, w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. Boże Ciało może wypaść między 21 maja, a 24 czerwca. W tym roku Boże Ciało obchodziliśmy 31 maja. Boże Ciało jest świętem nakazanym, co oznacza, że w ten każdy wierny ma obowiązek uczestniczyć we mszy świętej. W Polsce jest to także dzień ustawowo wolny od pracy.

Skąd wzięło się jedno z najważniejszych świąt liturgii katolickiej?

Boże Ciało to święto o stosunkowo krótkiej tradycji. Uroczystość ta została ustanowiona z powodu widzeń 16-letniej mistyczki, znanej jako św. Julianna z Cornillon. Młoda dziewczyna, należąca już wtedy do zakonu utrzymywała, że w widzeniach widzi jasno świecącą tarczę, na której widnieje ciemna rysa. Zakonnica tłumaczyła, że sens tej wizji wyjaśnił jej Zbawiciel – ciemny punkt w jasności miał oznaczać brak święta liturgicznego ku czci Ciała i Krwi Chrystusa.

Boże Ciało. Starania św. Julianny z Cornillon o ustanowienie nowego święta.

W związku z powtarzającymi się widzeniami św. Julianna z Cornillon zaczęła ubiegać się o ustanowienie takiego święta. Najpierw jednak zawarła duchowe przymierze z pustelniczką o imieniu Ewa oraz z Izabelą, która dołączyła do niej w klasztorze. Trzy kobiety postanowiły, że będą wielbić Najświętszy Sakrament. Wtajemniczyły w swój plan szanowanego kapłana, Jana z Lozanny, i poprosiły go o to, aby zasięgnął opinii wśród uczonych Kościoła oraz duchownych. Ci przychylili się do pomysłu św. Julianny.

Boże Ciało we współczesnej formie znane jest od XX wieku.

Po raz pierwszy Boże Ciało obchodzono w diecezji Liège w 1246 roku. W 1264 roku papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił Boże Ciało świętem całego Kościoła, jednak ze względu na jego śmierć bulla nie została ogłoszona, a święto oficjalnie ustanowione. Do tematu powrócono dopiero za pontyfikatu Jana XXII, który ustanowił Święto Najświętszego Ciała Chrystusa. Święto Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa ustanowiono dopiero w 1849 roku, a połączono je w jedno poprzez reformę liturgiczną Pawła VI w 1969 roku.

Boże Ciało w Polsce.

W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała.

W Polsce obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach miast, parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.

[Best_Wordpress_Gallery id=”118″ gal_title=”Boże Ciało 2019″]
Tags: No tags

Comments are closed.