Wielki Post 2018 – Rekolekcje – Odcinek 5

Od tego – piątego – odcinka rozpoczynamy wtręt dotyczący historii sakramentu pokuty i pojednania. Nie jest to szczegółowy przegląd historyczny, a raczej spojrzenie na pewne, ważne wydarzenia w procesie kształtowania się formy sakramentu. Pewne rzeczy mogą być bardzo pouczające, inne zaskakujące.

Po tej części historycznej (potrwa pewnie ze 3-4 odcinki) przejdziemy do rozważania praktycznej strony spowiedzi od strony zarówno penitenta jak i kapłana.