Rekolekcje w Zawadce k/Pcimia

W dniach 23-25 listopada cztery dziewczęta z naszej scholi parafialnej uczestniczyło w Listopadowych Dniach Skupienia organizowanych przez Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w malowniczo położonym ośrodku rekolekcyjnym w Zawadce k/Pcimia. W czasie rekolekcji około 50 uczestników starało uczyć się słuchać drugiego człowieka, Pana Boga i siebie samego. Rozważanie Słowa Bożego, Eucharystia, rozmowy w grupach, ale też i zabawa i wspólną praca były czasem zbliżania się do siebie wzajemnie i pogłębiania swoich relacji z Bogiem.