Ogólnopolska Rada Ruchu Apostolstwa Młodzieży

W dniu 01 grudnia w naszym klasztorze odbyły się obrady Rady Generalnej Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Przewodniczył jej ks. Paweł Kubani – moderator Ruchu (Karków), ks. Jan Mazurek – wicemoderator Ruchu (Przemyśl) ks. Krzysztof Żyła (Przemyśl) oraz młodzież w diecezji Krakowskiej, Bielsko-Żywieckiej i Przemyskiej.

Obrady miały na celu wytyczyć wspólne kierunki pracy z młodzieżą oraz zbliżyć do siebie stowarzyszenie działające w różnych diecezjach.

Obradom towarzyszyła wspólna modlitwa podczas Mszy św. o godz. 16.00

 

Dodaj komentarz