wyr01

Odpust – Matki Boskiej Fatimskiej – 13 Maja 2023

13 maja odbył się odpust w naszej Parafii Matki Boskiej Fatimskiej. To był wyjątkowy czas, w którym mogliśmy zbliżyć się do Boga, wspólnie się modlić i celebrować naszą wiarę.

W tym dniu oddaliśmy szczególnie cześć Matce Bożej Fatimskiej, która jest naszą Patronką. W Jej obecności czuliśmy bliskość i poczucie opieki, które dawały nam siłę w codziennych zmaganiach. To Ona, przez swoje objawienia w Fatimie, przypominała nam o sile modlitwy, pokucie i nawrócenia.

Odpust rozpoczął się Mszą Świętą, podczas której dziękowaliśmy Bogu za wszelkie łaski i błogosławieństwa, które otrzymaliśmy przez pośrednictwo Matki Bożej. Mszę Świętą celebrował Prowincjał O. Wiesław Strzelecki, a w jej uroczystym przebiegu uczestniczyli również kapłani z zaprzyjaźnionych parafii. Uroczystość uświetniła orkiestra pod przewodnictwem Andrzeja Kozika. Po Mszy Świętej odbyła się procesja do czterech ołtarzy.

Matko Boża Fatimska, módl się za nami!

Tags: No tags

Comments are closed.